El sabor del
formatge de Menorca
ara
Sin lactosa

La Payesa, més de 70 anys
elaborant formatge de Menorca

Tres generacions d'una mateixa família mantenint l'equilibri entre tradició i innovació.

Sin lactosa

El primer formatge de Menorca destinat a persones intolerants a la lactosa

Disponible en 2 formats:
peça sencera de 2 Kg
i porció de 250gr

Elaborat a l'illa
amb llet crua de vaca

L’empresa Explotacions Pons Marín SL (en endavant La Payesa) amb CIF B07797822 i domicili al carrer Es Banyer 64, de Alaior, realitza una acció promocional consistent en un sorteig de 15 cunyes de formatge La Payesa sin lactosa dirigit a persones majors d’edat residents a les illes de Menorca i Mallorca d’acord amb les condicions que s’indiquen a continuació:

La promoció estarà activa pels usuaris que deixin les seves dades a la web http://sinlactosa.lapayesa.es entre l'1 de novembre i el 30 de novembre de 2016 a les 22h.

Per a participar s’han de deixar les dades en el formulari que apareix a la pàgina http://sinlactosa.lapayesa.es. És requisit indispensable omplir tots els camps correctament per poder participar. La Payesa es reserva el dret de rebutjar algun registre per semblar-li defectuós. Només es permet un registre per persona.

Entre totes les persones registrades durant el període de la promoció es realitzarà un sorteig de 15 cunyes de formatge La Payesa Sin lactosa mitjançant el sistema de sorteig aleatori randompicker.com. Es seleccionaran 15 guanyadors y 15 suplents.

En el cas que no es pugui contactar amb els guanyador, rebutgi el premi o que en un període de 7 dies després de comunicar que ha estat guanyador no respongui, es procedirà a contactar amb el suplent per l’ordre establert a través del sistema de selecció aleatori.

El premi consisteix en 1 cunya de formatge la payesa sin lactosa de 250 gr.

En el plaç màxim d’una setmana després del sorteig, es contactarà amb els guanyadors per la via del correu electrònic.

El llistat de guanyadors també es publicarà a les xarxes socials de La Payesa.

No es permetrà canviar el premi per diners en metàl·lic.

La Payesa es reserva el dret de publicar, en qualsevol suport, amb finalitats publicitàries o d'altre tipus, ja sigui o no a Internet, el nom del guanyador/s, sense que aquests puguin exigir cap contrapartida ni oposar-se, a no ser que es renuncii al premi; per això, accedint a participar s'entén que presten autorització per la utilització del seu nom.

La participació en el concurs implica l'acceptació d’aquestes bases.